Med ett litet fäste på bakaxeln, ett tunt kolfiberrör och en magnet har Upstanding skapat ett cykelstöd som endast väger otroliga 35g. $39.

Länkar